เว็บไซต์ในเครือ   :           

>> อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++   เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++ ประกอบด้วย นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ นักจัดการงานทั่ ...

>> ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.  

ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วยนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ ...

>> การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน  

การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สม ...

>> ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้  

ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ นายอลงกต  เรือนยอย ในรอบ 12 เดือน และนางสาวอลินดา  ศิริธีรธาดา ...

>> รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ   รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ช่วง Safety school to learn : โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ ผ่านระบบซู ...

>> อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++   เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++ ประกอบด้วย นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ นักจัดการงานทั่ ...

>> ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.  

ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วยนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ ...

>> การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน  

การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สม ...

>> ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้  

ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ นายอลงกต  เรือนยอย ในรอบ 12 เดือน และนางสาวอลินดา  ศิริธีรธาดา ...

>> รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ   รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ช่วง Safety school to learn : โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ ผ่านระบบซู ...

>> อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++   เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++ ประกอบด้วย นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ นักจัดการงานทั่ ...

>> ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.  

ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วยนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ ...

>> การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน  

การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สม ...

>> ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้  

ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ นายอลงกต  เรือนยอย ในรอบ 12 เดือน และนางสาวอลินดา  ศิริธีรธาดา ...

>> รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ   รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ช่วง Safety school to learn : โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ ผ่านระบบซู ...

>> อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++   เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++ ประกอบด้วย นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ นักจัดการงานทั่ ...

>> ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.  

ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วยนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ ...

>> การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน  

การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สม ...

>> ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้  

ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ นายอลงกต  เรือนยอย ในรอบ 12 เดือน และนางสาวอลินดา  ศิริธีรธาดา ...

>> รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ   รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ช่วง Safety school to learn : โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ ผ่านระบบซู ...

>> อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++   เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ AMSS++ ประกอบด้วย นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ นักจัดการงานทั่ ...

>> ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.  

ต้อนรับ รมว.ศธ และเลขาธิการ กพฐ.   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วยนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ ...

>> การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน  

การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี “คุรุ-ออมสิน” ระหว่างทีมสพท.เชียงใหม่ กับทีมธนาคารออมสิน   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สม ...

>> ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้  

ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.รร.บ้านริมใต้   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ นายอลงกต  เรือนยอย ในรอบ 12 เดือน และนางสาวอลินดา  ศิริธีรธาดา ...

>> รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ   รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สัมภาษณ์ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ช่วง Safety school to learn : โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ ผ่านระบบซู ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง