เว็บไซต์ในเครือ   :           

>> โครงการ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นจิตอาสา พัฒนาเขตสุจริต"  

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใ ...

>> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM  

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็ ...

>> รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด  

รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด   เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2564  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.)เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ดร.สุทธิชัย เดชสุวร ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เ ...

>> การรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2564 ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รักษาการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายพิเศรษฐ์ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมรับชม VTR สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำนัก ...

>> โครงการ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นจิตอาสา พัฒนาเขตสุจริต"  

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใ ...

>> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM  

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็ ...

>> รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด  

รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด   เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2564  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.)เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ดร.สุทธิชัย เดชสุวร ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เ ...

>> การรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2564 ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รักษาการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายพิเศรษฐ์ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมรับชม VTR สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำนัก ...

>> โครงการ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นจิตอาสา พัฒนาเขตสุจริต"  

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใ ...

>> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM  

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็ ...

>> รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด  

รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด   เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2564  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.)เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ดร.สุทธิชัย เดชสุวร ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เ ...

>> การรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2564 ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รักษาการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายพิเศรษฐ์ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมรับชม VTR สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำนัก ...

>> โครงการ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นจิตอาสา พัฒนาเขตสุจริต"  

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใ ...

>> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM  

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็ ...

>> รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด  

รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด   เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2564  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.)เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ดร.สุทธิชัย เดชสุวร ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เ ...

>> การรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2564 ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รักษาการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายพิเศรษฐ์ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมรับชม VTR สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำนัก ...

>> โครงการ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นจิตอาสา พัฒนาเขตสุจริต"  

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใ ...

>> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM  

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม. 2565 ผ่านระบบ ZOOM   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็ ...

>> รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด  

รร.วัดแม่แก้ดน้อยจัดสอนออนไลน์ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานช่วงโควิดระบาด   เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2564  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.)เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ดร.สุทธิชัย เดชสุวร ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยกย่องชูเชิดเกียรติครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เ ...

>> การรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2564 ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  

นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รักษาการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายพิเศรษฐ์ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมรับชม VTR สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำนัก ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง