เว็บไซต์ในเครือ   :           

>> รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  

รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดลม จำนวน 20 ตัวมูลค่า 16,000 บาท(ด้วยงบประมา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู  

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้ ...

>> ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม  

ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(ศธจ.) รับการรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ...

>> มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning  

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning applicationsบนพื้นฐานแนวคิด Connectivism เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ” แก่นักเรียน   ผศ.ดร.พินิจ เ ...

>> การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่  

การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเปิ ...

>> รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  

รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดลม จำนวน 20 ตัวมูลค่า 16,000 บาท(ด้วยงบประมา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู  

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้ ...

>> ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม  

ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(ศธจ.) รับการรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ...

>> มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning  

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning applicationsบนพื้นฐานแนวคิด Connectivism เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ” แก่นักเรียน   ผศ.ดร.พินิจ เ ...

>> การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่  

การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเปิ ...

>> รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  

รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดลม จำนวน 20 ตัวมูลค่า 16,000 บาท(ด้วยงบประมา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู  

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้ ...

>> ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม  

ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(ศธจ.) รับการรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ...

>> มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning  

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning applicationsบนพื้นฐานแนวคิด Connectivism เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ” แก่นักเรียน   ผศ.ดร.พินิจ เ ...

>> การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่  

การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเปิ ...

>> รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  

รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดลม จำนวน 20 ตัวมูลค่า 16,000 บาท(ด้วยงบประมา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู  

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้ ...

>> ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม  

ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(ศธจ.) รับการรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ...

>> มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning  

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning applicationsบนพื้นฐานแนวคิด Connectivism เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ” แก่นักเรียน   ผศ.ดร.พินิจ เ ...

>> การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่  

การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเปิ ...

>> รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  

รอง ศธจ.เชียงใหม่ มอบพัดลมให้ รร.สังกัด สพป.ชม.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดลม จำนวน 20 ตัวมูลค่า 16,000 บาท(ด้วยงบประมา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู  

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้ ...

>> ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม  

ศธจ.เชียงใหม่ บรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพชรในตม   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(ศธจ.) รับการรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ...

>> มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning  

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อยอด “โครงการ Mobile learning applicationsบนพื้นฐานแนวคิด Connectivism เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ” แก่นักเรียน   ผศ.ดร.พินิจ เ ...

>> การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่  

การประชุมประเมินความพร้อมการเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 จ.เชียงใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการเปิ ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง