เว็บไซต์ในเครือ   :           

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”  

สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำนักเรียนในอำเภอแม่ริมที่มีอายุ 12 - 18 ...

>> สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564  

สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยก ...

>> พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”  

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”   เมื่อถึงคราวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี คือวันเกษียณอายุราช ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”  

สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำนักเรียนในอำเภอแม่ริมที่มีอายุ 12 - 18 ...

>> สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564  

สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยก ...

>> พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”  

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”   เมื่อถึงคราวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี คือวันเกษียณอายุราช ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”  

สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำนักเรียนในอำเภอแม่ริมที่มีอายุ 12 - 18 ...

>> สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564  

สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยก ...

>> พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”  

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”   เมื่อถึงคราวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี คือวันเกษียณอายุราช ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”  

สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำนักเรียนในอำเภอแม่ริมที่มีอายุ 12 - 18 ...

>> สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564  

สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยก ...

>> พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”  

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”   เมื่อถึงคราวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี คือวันเกษียณอายุราช ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”  

สพป.ชม.2Kick off “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำนักเรียนในอำเภอแม่ริมที่มีอายุ 12 - 18 ...

>> สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564  

สพป.ชม.2 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน2564   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชา ...

>> สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ที่มารับตำแหน่งใหม่   ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยก ...

>> พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”  

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”   เมื่อถึงคราวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี คือวันเกษียณอายุราช ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง