เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านหนองมะจับ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.ทำบุญตักบาตรและฟังธรรม

2.จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

4.พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง