เว็บไซต์ในเครือ   :           

 ทางโรงเรียนบ้านสันคะยอม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ในครั้งนี้ทางโรงเรียนเรียนได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนได้มีการปลูก ต้นมะขามเทศป่า ต้นเสี้ยวป่า จำนวน 199 ต้น โดยมีการนำของ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง