เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 โชว์ผลงานความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดนิทรรศการความสำเร็จของการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นิทรรศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการจัดนิทรรศการและถอดบทเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่ที่ติดต่อกัน 1-3 ปี บูรณาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ จำนวน 21 โรงเรียน, โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 โรงเรียน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบป้าย “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” จำนวน 51 โรงเรียน

โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ที่ติดต่อกัน 1-3 ปี บูรณาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ จำนวน 21 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีงาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านสันพระเนตร โรงเรียนบ้านป่าก้าง  โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนวัดทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ โรงเรียนวัดห้วยไร่ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านน้ำริน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงเรียนบ้านบวกเปา โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัว โรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด โรงเรียนสหกรณ์ดำริ โรงเรียนบ้านปางไม้แดงและโรงเรียนบ้านร่มหลวง

ส่วนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองหาร

ชมภาพเพิ่มเติมตามลิ้งนี้ https://goo.gl/wk6vZT

 

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง