เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองปลามัน จัดนิทรรศการแสดงผลงานประสบความสำเร็จเรื่องโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนบ้านแม่สาจัดนิทรรศการแสดงผลงานประสบความสำเร็จเรื่องโรงเรียนคุณธรรมและโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้ผู้ร่วมประชุมได้ชมอีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง