เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนอำเภอแม่ริม โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง