เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านริมใต้ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม และร่วมเชิดชูคุณแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู สนับสนุนความรัก ความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง