เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องเอราวัณ 

นายกรวัฒน์ ชุ่มเย็น ถ่ายภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง