เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 50 คน ร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเทียบเคียงผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต กับ สพป.กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชลธี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายถึงกระบวนการสู่ความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการการดำเนินงานกับบุคลากรทั้งสองฝ่าย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

นายกรวัฒน์ ชุ่มเย็น ถ่ายภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง