เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 50 คน ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  จ.เพชรบุรี  ทำให้ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อราษฎรและรับความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำมาประยุคใช้ให้เข้ากับบริบทของบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

นายกรวัฒน์ ชุ่มเย็น ถ่ายภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง