เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ศศิวิภา ทาวงศ์ ถ่ายภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง