เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 45 คน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ(ITA) นำโดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชรผู้อำนวยการ ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องเอราวัณ พร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการการบริหารงาน การจัดการศึกษาและเยี่ยมชมตามกลุ่มภารกิจต่างๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง