เว็บไซต์ในเครือ   :           

 โรงเรียนพร้าวบูรพา ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยเมื่อวันที่  28  กันยายน  2560 เวลา 08.00 น. โดยนายประทิน   ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนพร้าวบูรพา  ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง