เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 น.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 290 คน โดยได้เชิญคุณสุพิชฌา อนันต์กิตติกุล นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560, วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมพัสดุ การบริหารสินทรัพย์ แนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการทุจริตประพฤติมิชอบ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
253
เมื่อวานนี้
615
เดือนนี้
7,773
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
48,213
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง