เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 น.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก,นายปรีชา เชื้อชาติ,นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนอำเภอแม่ริม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม โดย  นายแสงชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริมเป็นประธาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง