เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน

"มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน "มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน  2560 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่คณะกรรมการฯ เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทาง สพฐ.ได้มอบหมายให้ นายสงวนศักดิ์ ปันใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง