เว็บไซต์ในเครือ   :           

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันศรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดส่งไปยังสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สภานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๙๙ ดอก และมอบให้นายอำเภอสันทราย จำนวน ๒๕๙ ดอก เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง