เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยก่อนเริ่มการประชุมมีการประกอบพิธีเขตสุจริต พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น การแจ้งข่าวสารของกลุ่มภารกิจ การมอบนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องทุ่งเสลี่ยม โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ down load ภาพเพิ่มเติมตามลิ้งนี้ https://drive.google.com/drive/folders/15HseQSuD__8qvEhPaSszlc-Eu1JxaNzA?usp=sharing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง