เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. น.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและผลงาน MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง