เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีต้อนรับ นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 09.59 น.มีขบวนนำ ผู้อำนวยการเขตและแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่สำนักงานเขตฯ จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนในสังกัด การกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานคัสเตอร์ 15, นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7 ,คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ เป็นต้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนได้แก่ การแสดงของนักเรียน วงสะล้อซอซึงจากโรงเรียนบ้านริมใต้, กลองสะบัดชัยจากโรงเรียนบ้านหนองปลามัน, ระบำศรีวิชัยจากโรงเรียนบ้านป่าติ้ว, นำสมุนไพรจากโรงเรียนบ้านริมใต้และโรงเรียนสันป่าสักวิทยา, อาหารพื้นเมืองจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอ พร้าว แม่ริม แม่แตง สะเมิง สันทราย, การจัดสถานที่จากชมรมลูกจ้างประจำ และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน

ชมภาพเพิ่มเติมตามลิ้งนี้ : https://goo.gl/W7R364

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง