เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพงานพิธีวางพวงมาลาเคารพอนุสาวรีย์ยุวชนทหารและพิธีสวนสนามของยุวชนทหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผ.อ.สพป.ชม.2เป็นประธานในพิธี.โดยมียุวชนทหารเข้าร่วมพิธีดังนี้ 1.โรงเรียนวัดเวฬุวัน 120นาย วงดุริยางค์ 50 นา 2.โรงเรียนบ้านเชียงดาว 130 นาย วงดุริยางค์ 55 นาย 3.โรงเรียนบ้านปากเหมือง 60 นาย 4.โรงเรียนสบเปิงวิทยา60นาย  5.โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 76นาย 6.ชุดครูฝึกทหารกองพันพัฒนาที่3 จำนวน 10นาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง