เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรประจำสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกคน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง