เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 น.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นางนางสุมิตรา  กันธิยะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นายสัมฤทธิ์  พวงยอด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา น.ส.ปาริชาติ  เภสัชชา ศน., นางจันทกานต์ สิทธิราช ศฯ., และนายรุ่งศักดิ์  ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้กำลังใจแก่ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง