เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการและครูลูกจ้างชั่วคราว ด้วยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยประธานชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย และกำชับให้เคร่งครัดป้องกันการทุจริต และมีความยุติธรรมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง