เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2(สพป.ชม.2) จัดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการและครูลูกจ้างชั่วคราว ด้วยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยใช้สนามสอบโรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการสอบ ได้ชี้แจง กำกับติดตามอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย และกำชับให้เคร่งครัดป้องกันการทุจริต และมีความยุติธรรมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้และกล่าวยืนยันความยุติธรรมโปร่งใสแก่ผู้เข้าสอบทุกคน การสอบประกอบด้วย ภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความรู้เฉพาะวิชาเอก และภาค ค การสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบครั้งนี้ มี 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา ได้แก่ พนักงานราชการตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา บุคลกรคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 10 อัตรา มีผู้สมัครสอบจำนวน 436 คน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นบัญชี 2 ปี และจะประกาศผลทาง web site : www.cme2.go.th ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง