เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มอบเกียรติบัตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559” ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ จำนวน 7 คน ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร 3 ราย ได้แก่ นายเอกราช ฉัตรใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง, นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร และนายประภวิษณุ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แว ประเภทผู้สอน 4 ราย ได้แก่ นางพัชนี ฉัตรใจคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ, นายดำรงเกียรติ คำเกิด ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า, นายภาคภูมิ ยะมะโน ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ และน.ส.วิรัญชนา ติสิลานนท์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสันปง

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
293
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง