เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และได้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง