เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แสดงความยินดีและเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเปิด “อาคารศรีบุญเรือง 60” โดยในช่วงเช้า นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โดยมีนายธวัช สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ขอบคุณภาพพิธีเปิดจาก คุณอามร สุวรรณสม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง