เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขั้นกีฬาสานสัมพันธ์เขต 2 สะเมิงเกมส์ 61จัดโดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่ริม อำเภอแม่ตง อำเภอพร้าว อำเภอสันทรายอำเภอสะเมิง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นการแข่งขั้นกีฬาภายใน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ตะกร้อชาย วอลเลย์บอลหญิง และเปตองชายหญิง จัดขึ้นทุกปีโดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้อำเภอสะเมิงเป็นเจ้าภาพ โดยใช้โรงเรียนชุมชนบ้านดง เป็นสนามแข่งขัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง