เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.09 น. นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานร่วมกันเปิดป้ายอาคารเรียน “พระนอน 60” โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ

       นายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน กล่าวว่า อาคารเรียน “พระนอน 60”ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง พร้อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วควบคุมการก่อสร้าง และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายฝ่ายที่บริจาคเงินและอุปกรการศึกษาแก่ทางโรงเรียน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง