เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุรินทร์ อินทรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ให้การต้อนรับและนำชมห้องเรียน พร้อมทั้งการติดตามเรื่องอินเทอร์เน็ตโรงเรียน คอมพิวเตอร์,  การเตรียมความพร้อมในการสอบโอเนท, DLTV, อาหารกลางวัน นมโรงเรียน น้ำดื่มสะอาด, เศรษฐกิจพอเพียง,สถานศึกษาสีขาว, ระบบดูแลนักเรียน, โครงการพื้นที่สูง, โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การอ่านออกเขียนได้, การสอนภาษา, โรงเรียนประชารัฐ และส่งเสริมอาชีพนักเรียน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและให้กำลังใจครู ทุกห้องเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง