เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์พัฒนาเครือข่ายการศึกษาอำเภอแม่แตง ณ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ไคร้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา และรับฟังปัญหาเพื่อนำไปวางแผนแก้ไขต่อไป  ขอบคุณภาพถ่ายจาก นายสมศักดิ์ วงค์หาญ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง