เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำโดย นายมงคล พุทธัง, นายชลอ คชาประดิษฐ์,นายสมโภชน์ ศรีชะนา วางหรีดเคารพศพและมอบเงินทำบุญ คุณแม่หมวก  เลิศคำฟู มารดาของนายพิพัฒน์ เลิศคำฟู ภารโรงโรงเรียนบ้านปงวิทยาคาร และนายสมพร  เลิศคำฟู ภารโรงโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล   ขอบคุณภาพถ่ายจาก นายวิชาญ ชาวเชียงขวาง, ศน.สัมฤทธิ์ พวงยอด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง