เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานจัดการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษา ระเบียบต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไข เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาโดยครอบครัวเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีสัมฤทธิผล และเตรียมการจัดแสดงผลงานของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง