เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชม.2 สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ประจำเดือนมีนาคม ซึ่ง อ.แม่ริมเป็นเจ้าภาพ ณ ร.ร.บ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยก่อนเริ่มการประชุมประกอบพิธีสำนักงานเขตสุจริต ประกอบด้วย เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จากนั้นชม VTR แนะนำอำเภอแม่ริม  มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น

จากนั้นนายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ริม และนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามันกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่น Best Practice ของโรงเรียน ๑.เส้นทางการพัฒนามาตาฐานสถานศึกษาสู่โรงเรียนพระราชทาน (โรงเรียนบ้านหนองปลามัน) ๒.ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านแม่สา) ๓.สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านสะลวงนอก) ๔.ต้นแบบโรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านกาดฮาว) ๕.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (โรงเรียนบ้านริมใต้) และการแสดงผลงานของโรงเรียนในอำเภอแม่ริม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในช่วงบ่ายตัวแทนผู้บริหารสะท้อนคิดการนำเสนอ Best Practice แจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย การแสดงทัศนะและตอบคำถาม อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา โดยครั้งต่อไปจะเวียนเจ้าภาพการจัดประชุมจนครบ 5 อำเภอ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง