เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 พร้อมด้วย นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก,นายมงคล พุทธัง รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 2 และคณะ  ร่วมประชุมผู้ครองโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ณ โรงเรียนบ้างแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  โดย นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์  ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงแนะแนวเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน

(ถ่ายภาพโดย นายขจรศักดิ์ ชัยยาศรี เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.แม่โจ้)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง