เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับผิดชอบโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง