เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำโดยน.ส.มณีวรรณ สุทธิกาปลูก, นายปรีชาเชื้อชาติ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต 2 และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ นายวิชัย จะสี อายุ 17 ปีนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  ขณะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน วันที่  24  ธันวาคม  2560 บริเวณ ถนนพร้าว – ไชยปราการ และได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดสมอง และพักรักษาตัวเพื่อดูอาการระบบสมอง  ต่อมาย้ายมารักษาตัวที่ โรงพยาบาลพร้าว  เมื่อวันที่  5  มกราคม  2561

โดยเงินช่วยเหลือได้รับจาก 1. กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 1,500   บาท 2. โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จำนวน 822 บาท 3. โรงเรียนบ้านหนองหาร จำนวน 550 บาท 4. โรงเรียนวัดปางมะกล้วย จำนวน 300   บาท 5. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ จำนวน 240   บาท 6. กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนฉุกเฉิน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีจำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,412 บาท

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง