เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สพฐ.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Tele Conference ในการนี้ นางสาวมณีวรรณ  สุทธิกาปลูก, นายชลอ  คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และคณะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องคชสาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

(ถ่ายภาพโดย นายขจรศักดิ์ ชัยยาศรี นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.แม่โจ้)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง