เว็บไซต์ในเครือ   :           

ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2561  โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พศ.2561  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู  บุคลากร และนักเรียน  ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เลิกหรือหลีกเลี่ยงการสูบบบุหรี่  รณรงค์ให้เห็นโทษ และพิษของควันบุหรี่ ซึ่งทำลายทั้งตนเองและคนรอบข้าง  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง