เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับการประเมินติดตามการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ นำโดย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานกรรมการ, นายชุมพล รัตน์เลิศลบ อดีตผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ และนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง