เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการทำงานของคณะทีมงานเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมฮออลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง