เว็บไซต์ในเครือ   :           

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) จัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ปี 2561” ด้วยความร่วมมือจากนักการภารโรงและจิตอาสาของสพป.ชม.2 เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต ในปี 2561 จำนวน 2 หลัง(หลังที่ 8 และ 9) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 โดยสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดฯ จำนวน  2  ราย ในพื้นที่อำเภอสะเมิง คือ

1.ด.ญ.รัชนีกร  แก้วอ้าย  โรงเรียนบ้านทรายทองราษฎร์อุทิศ   ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง    อาศัยอยู่กับ ปู่และย่า  ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาว  กำพร้าแม่(เสียชีวิต) พ่อไปทำงานต่างอำเภอ

2. ด.ช.พงศ์ภวัน  เชื้อตุ่น ด.ช.พงศ์พันธ์  เชื้อตุ่น โรงเรียนวัดยั้งเมิน  อาศัยอยู่กับพ่อและยายแม่มีครอบครัวใหม่ 

                     สำหรับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างได้จากการสนับสนุนบริจาคเงิน วัสดุสิ่งของใช้ในการก่อสร้างบ้าน จากโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดฯ และแรงงานในการก่อสร้างโดยชมรมลูกจ้างประจำ สพป.ชม.2 และจิตอาสา ที่ร่วมการดำเนินการครั้งนี้จนลุล่วงตามวัตถุประสงค์

                   การดำเนินงานครั้งนี้นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 มอบหมายให้นายมงคล พุทธัง, นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผอ.สพป.ชม.2 เป็นแม่งาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง