เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบรรยายพิเศษ แก่ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงในสังกัด

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบรรยายพิเศษ แก่ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงในสังกัด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จังหวัดเชียงใหม่  บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้ขับเคลื่อนและบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน  ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูช่วยเหลือและการแนะแนว ปี 2561 ผู้เข้าประชุม  ประกอบด้วย  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ 5 อำเภอ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 เครือข่าย และครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รวม 150 คน ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ-รายงาน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
247
เมื่อวานนี้
615
เดือนนี้
7,773
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
48,213
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง