เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) สร้างบ้านน้ำใจจำนวน 2 หลังมอบให้นักเรียน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ยากจนมีสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย โดยใช้แนวทาง “ประชารัฐ” และ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 เป็นประธานในพิธีมอบ “บ้านน้ำใจสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ปี 2561”หลังที่ 8 มอบให้เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วอ้าย นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ และหลังที่ 9 มอบให้เด็กชายพงค์ภวัน เชื้อตุ่น และเด็กชายพงค์พันธ์  เชื้อตุ่น  นักเรียนโรงเรียนวัดยั้งเมินให้นักเรียน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ยากจนมีสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้สามารถมีการดำรงชีพที่ดีขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน  2561 โดยบูรณาการ แนวทาง“ประชารัฐ” และ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ”  ด้วยการระดมทุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างบ้านน้ำใจต่อจากปีที่ผ่านมา 7 หลัง ได้รับการสนับสนุนจาก 1.โรงแรมคุ้มภูคำ บริจาคเงิน 63,315 บาท 2. ข้าราชการในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และผู้มีจิตศรัทบริจาคเงินสมทบจำนวน 58,906  บาท 3. ร.ร.บ้านริมใต้ บริจาคหน้าต่าง จำนวน 24 บาน 4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูเชียงใหม่ บริจาคประตู 4 บาน อุปกรณ์ห้องน้ำ 1 ชุด และโต๊ะ 1 ตัว 5.ร.ร.บ้านแม่ย้อย บริจาคประตู 2 บาน  6. ร.ร. บ้านหนองหาร บริจาคประตู 3  บาน 7.ผู้ปกครองนักเรียนจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง และ 8. แรงงานจิตอาสาในการก่อสร้างจากจากชมรมลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.ชม.2

ทั้งนี้ นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.ชม.2ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่คุณสุจิตรา  ลี ผู้บริหารโรงแรมคุ้มภูคำ และในพิธีมอบบ้านครั้งนี้มีปลัดอำเภอสะเมิง, ผู้นำชุมชน, ประชาขน, ครูและนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง โดยในปีต่อไปทาง สพป.ชม. 2 จะดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจให้แก่นักเรียนยากไร้ต่อไป รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ-รายงาน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ชม.2

ชมภาพเพิ่มเติมตามลิ้งนี้ : https://goo.gl/Hb7XTx

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง