เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. เช่น การอ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น พร้อมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับฟังปัญหาต่างเพื่อนำไปวางแผนแก้ไขต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง