เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ร่วมกับ เทศบาลริมใต้ เทศบาลตำบลสันโป่ง เทศบาลตำบลริมเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ซักซ้อมเหตุแผ่นดินไหว และการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีการจำลองเหตุการณ์ หลังสถานการณ์แผ่นดินไหวสงบลง และพบว่ามีผู้บาดเจ็บ ติดค้างในอาคารเรียน พร้อมทั้งมีเหตุเพลิงไหม้ และมีการควบคุมสถานการณ์ อย่างมีขั้นตอน และเป็นไปตามแบบแผน พร้อมทั้งสรุปเหตุการณ์หลังการซักซ้อม เพื่อปรับปรุงแก้ไข ต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง